Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Policzna
Gmina Policzna
Adres:  
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:  
48 6770039
Fax:  
48 6770051
E-mail:  
sekretariat@policzna.ugm.pl

Szczegóły jednostki

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarnolesie

Adres
Czarnoloas 87
26-720 Policzna
Telefon
(048) 6772007
Fax
(048) 6772007
Strona internetowa

E-Mail

Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe

W skład zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego oraz Przedszkole Samorządowe.

W zespolezatrudnionych jest25 osób, w tym 19 nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie i stale podnoszących swoje kwalifikacje. Funkcję dyrektora pełni mgr Justyna Mierzejewska - Figura. W 6 oddziałach szkoły podstawowej uczy się 154 uczniów, zaś do dwuoddziałowego przedszkola uczęszcza 50 dzieci.

Placówka zajmuje 3 połączone ze sobą segmenty mieszczące 16 sal dydaktycznych( w tym pracownia informatyczna z 10 stanowiskami pracy; pracownia języka angielskiego, sala muzyczna; sala do gimnastyki korekcyjnej ). Poza tym szkoła posiada salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, sklepik szkolny oraz bibliotekę szkolną. W ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych dzieci od kl. I uczą się języka angielskiego, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych ( chór szkolny, lekcje gry na gitarze i pianinie, zajęcia SKS, rytmika, koło teatralne, zajęcia wyjazdowe na pływalnie krytą w Kozienicach ). Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnolesie jest szkołą otwartą na oczekiwania uczniów i rodziców , z którymi blisko współpracuje.

W kwietniu 2005 r. Rada Gminy Policzna, na wniosek Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia.

17 czerwca 2005 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru.

Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 09-04-2009 10:07:29 | rejestr zmian