Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Ogłoszenia 124599 20.65%
Zamówienia Publiczne 33722 5.59%
Przetargi 2018 31199 5.17%
Informacje podstawowe 29734 4.93%
Informacje o instytucji 26328 4.36%
Postępowania podprogowe 21506 3.56%
Przetargi 2016 20798 3.45%
Przetargi 2017 19985 3.31%
Przetargi 2019 13158 2.18%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna 11521 1.91%
Oświadczenia majątkowe 10177 1.69%
Przetargi 2015 10173 1.69%
Wybory samorządowe 2018 6827 1.13%
Referendum 6434 1.07%
Wybory samorządowe 4948 0.82%
Jednostki organizacyjne 4816 0.80%
Uchwały 4697 0.78%
Wybory do sejmu RP i senatu RP 4460 0.74%
Pracownicy 4027 0.67%
Stanowiska 3840 0.64%
Transmisje wideo 3308 0.55%
2015 3229 0.54%
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3078 0.51%
Pracownicy 3004 0.50%
2019 2911 0.48%
2014 2700 0.45%
Podatki i opłaty 2696 0.45%
2016 2678 0.44%
Zagospodarowanie Przestrzenne 2627 0.44%
Kontrola zarządcza 2573 0.43%
2019 2416 0.40%
2018 2407 0.40%
IV kwartał 2388 0.40%
2017 2355 0.39%
I kwartał 2332 0.39%
2017 2307 0.38%
Wykaz sołtysów 2149 0.36%
Strategia rozwoju 2097 0.35%
Stan spraw 2080 0.34%
Statut 2059 0.34%
Gospodarka komunalna 2007 0.33%
Wójt Gminy 1981 0.33%
IV kwartał 1949 0.32%
Pracownicy Urzędu Gminy 1935 0.32%
Radni 1926 0.32%
2019 1847 0.31%
Ochrona danych osobowych 1826 0.30%
Referaty 1819 0.30%
IV kwartał 1814 0.30%
Pracownicy 1785 0.30%
Pozostałe 1760 0.29%
Wybory samorządowe 2014r. 1756 0.29%
Deklaracje oraz informacje podatkowe 1701 0.28%
Radni 1674 0.28%
Emisja Obligacji 1662 0.28%
Sprawozdania z wykonania budżetu 1647 0.27%
IV kwartał 1615 0.27%
Zarządzenia 1539 0.26%
Rada 1531 0.25%
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie 1510 0.25%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Policzna 2013r. 1495 0.25%
Pracownicy Urzędu Gminy 1484 0.25%
Pracownicy 1473 0.24%
Mapa serwisu 1433 0.24%
I kwartał 1421 0.24%
II kwartał 1400 0.23%
III kwartał 1368 0.23%
Protokół z wyborów do Rady Gminy Policzna 1331 0.22%
2015 1327 0.22%
II kwartał 1323 0.22%
Historia zmian 1298 0.22%
I kwartał 1291 0.21%
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Policznie 1252 0.21%
II kwartał 1235 0.20%
Statystyka odwiedzin 1231 0.20%
Radni 1227 0.20%
Komisje 1199 0.20%
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Policzna 1180 0.20%
Protokoły 1151 0.19%
Informacja w sprawie głosowania dla osób niepełnosprawnych 1146 0.19%
Radni 1144 0.19%
Rejestr petycji 1118 0.19%
INFORMACJA- PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 1102 0.18%
Informacja OKE 1093 0.18%
INFORMACJA- PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 1084 0.18%
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POLICZNA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1076 0.18%
Postanowienie 1076 0.18%
Opinie RIO 1075 0.18%
INFORMACJA (II tura głosowania) 1075 0.18%
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Policzna 1064 0.18%
KOMUNIKAT W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. 1057 0.18%
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 1055 0.17%
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 1049 0.17%
2012 1047 0.17%
Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie z dnia 27 października 2014r. 1046 0.17%
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie 1046 0.17%
Słownik skrótów 1045 0.17%
Informacja Wójta Gminy Policzna 1044 0.17%
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie 1037 0.17%
Dokumenty 1033 0.17%
Komunikat GKW 1018 0.17%
Obwieszczenie 1004 0.17%
II kwartał 1000 0.17%
Zawiadomienie 1000 0.17%
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie z dnia 22 października 2014 roku 991 0.16%
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 990 0.16%
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej 988 0.16%
I kwartał 980 0.16%
Zarządzenie Nr. 35/2011 975 0.16%
II kwartał 971 0.16%
I kwartał 968 0.16%
Wzory dokumentów 957 0.16%
I kwartał 954 0.16%
Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2014r w sprawie zarządzenia wyborów. 945 0.16%
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Policzna z dnia 9 października 2014 roku 926 0.15%
III kwartał 925 0.15%
Komunikat 918 0.15%
2016 912 0.15%
IV Kwartał 902 0.15%
Referat Finansowy 900 0.15%
Informacja 892 0.15%
stanowisko ds. obsługi rady i komisji, pozyskiwanie środków pomocowych oraz wyborów ławników 891 0.15%
stanowisko ds.obsługi szkół i przedszkoli 881 0.15%
IV kwartał 861 0.14%
I kwartał 858 0.14%
III kwartał 857 0.14%
2018 856 0.14%
Radni 849 0.14%
2015 846 0.14%
II kwartał 796 0.13%
2019 793 0.13%
stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych 783 0.13%
Urząd Gminy 781 0.13%
stanowisko ds. księgowości budżetowej 780 0.13%
stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska - kierownik referatu inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska 771 0.13%
III kwartał 770 0.13%
III kwartał 761 0.13%
stanowisko ds. obrony cywilnej, straży pożarnej i dróg 740 0.12%
IV kwartał 735 0.12%
stanowisko ds. inwestycji 726 0.12%
stanowisko ds. wymiaru podatku 724 0.12%
I kwartał 718 0.12%
Prawo lokalne 718 0.12%
2014 716 0.12%
stanowisko ds. gospodarki gruntami i archiwum zakładowego 715 0.12%
IV kwartał 714 0.12%
stanowisko ds. kultury 713 0.12%
III kwartał 709 0.12%
stanowisko ds. finansowych, wyborów i jednostek pomocniczych 701 0.12%
stanowisko ds. płac 671 0.11%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 671 0.11%
stanowisko ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady 655 0.11%
Komisja Rewizyjna 627 0.10%
Konkursy na wolne stanowiska 617 0.10%
Dokumenty 594 0.10%
I kwartał 590 0.10%
II kwartał 589 0.10%
IV kwartał 588 0.10%
III kwartał 586 0.10%
skarbnik gminy jako kierownik referatu finansowego 578 0.10%
2011 572 0.09%
II kwartał 569 0.09%
IV kwartał 568 0.09%
Sprawy 567 0.09%
2009 550 0.09%
Informacje o biuletynie 549 0.09%
III kwartał 548 0.09%
Podinspektor ds. obsługi rady 545 0.09%
2008 542 0.09%
2006 537 0.09%
III kwartał 536 0.09%
II kwartał 529 0.09%
2004 513 0.09%
I kwartał 509 0.08%
III kwartał 503 0.08%
II kwartał 496 0.08%
2012 494 0.08%
Komisja Budżetowa i Spraw Społecznych 492 0.08%
2013 491 0.08%
Wykaz sołtysów 491 0.08%
II kwartał 484 0.08%
Rejestr instytucji kultury 477 0.08%
I kwartał 463 0.08%
2020 458 0.08%
2007 458 0.08%
I kwartał 452 0.07%
III kwartał 447 0.07%
2010 424 0.07%
IV kwartał 401 0.07%
II kwartał 400 0.07%
Obwieszczenia 398 0.07%
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 389 0.06%
Radni 386 0.06%
2005 370 0.06%
Dziennik Urzędowy 357 0.06%
Zawiadomienia 320 0.05%
Zastępca Kierownika USC 317 0.05%
2020 308 0.05%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 293 0.05%
2015 286 0.05%
Monitor Polski 273 0.05%
Załatw Sprawę 253 0.04%
Referat inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska 246 0.04%
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 239 0.04%
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 236 0.04%
Decyzje 229 0.04%
2014 219 0.04%
Budżet 216 0.04%
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 209 0.03%
2020 200 0.03%
Konsultacje programu współpracy 2014-2017 198 0.03%
Informacja o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych i spełniają wymagania formalne 191 0.03%
Zawiadomienie 185 0.03%
Formularze 184 0.03%
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy Policzna ds. inwestycji 184 0.03%
Nabór na wolne samodzielne stanowiska urzędnicze 184 0.03%
Zawiadomienie 184 0.03%
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA 178 0.03%
Zarządzenie nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Policzna z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnolesie 174 0.03%
Zarządzenia 2020 173 0.03%
DECYZJA „Kopalnia piasku złoża Jabłonów” 170 0.03%
Informacja o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na stanowisko ds. rozliczeń należności za wodę, ścieki i odpady i spełniają wymagania formalne 166 0.03%
POSTANOWIENIE RLO. 6220.1.2015 166 0.03%
IV kwartał 166 0.03%
sdd 165 0.03%
WÓJT GMINY POLICZNA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY DO KONSULTACJI 165 0.03%
Postanowienie w sprawie kopalni piasku w Jabłonowie 164 0.03%
POSTANOWIENIE RLO. 6220.1.2015 162 0.03%
ZAWIADOMIENIE RGA.0002.4.2015 160 0.03%
Postanowienia 156 0.03%
Zawiadomienie 155 0.03%
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Policzna 153 0.03%
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy Policzna ds. obsługi Rady Gminy oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych 152 0.03%
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy Policzna ds. rozliczeń należności za wodę, ścieki i odpady 152 0.03%
SPRAWOZDANIE z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na w latach 2014-2017” za 2014 rok 151 0.03%
2017 147 0.02%
Uchwały budżetowe 147 0.02%
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 145 0.02%
Informacja o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na stanowisko ds. inwestycji i spełniają wymagania formalne 140 0.02%
2020 140 0.02%
III kwartał 134 0.02%
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 128 0.02%
Informacje o środowisku 114 0.02%
Zarządzenia 2019 113 0.02%
2020 108 0.02%
Łowiectwo 87 0.01%
Sport 86 0.01%
2020 77 0.01%
2020 62 0.01%
Kultura 59 0.01%
2020 57 0.01%
I kwartał 54 0.01%
Główny księgowy budżetu oświaty 51 0.01%
Sekretarz Gminy 50 0.01%
2021 46 0.01%
Skarbnik Gminy 45 0.01%
2021 44 0.01%
2020 40 0.01%
Harmonogramy odbioru odpadów 36 0.01%
1 35 0.01%
2011 35 0.01%
2021 33 0.01%
2021 30 0.00%
Przewodniczący Rady Gminy 30 0.00%
2021 29 0.00%
2021 28 0.00%
2021 26 0.00%
Wybory 26 0.00%