Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Ogłoszenia 120104 20.55%
Zamówienia Publiczne 32772 5.61%
Przetargi 2018 29911 5.12%
Informacje podstawowe 29413 5.03%
Informacje o instytucji 24872 4.26%
Przetargi 2016 20675 3.54%
Postępowania podprogowe 20370 3.49%
Przetargi 2017 19612 3.36%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna 10926 1.87%
Przetargi 2019 10740 1.84%
Przetargi 2015 10126 1.73%
Oświadczenia majątkowe 9644 1.65%
Wybory samorządowe 2018 6657 1.14%
Referendum 6306 1.08%
Ogólne 6288 1.08%
Wybory samorządowe 4863 0.83%
Jednostki organizacyjne 4590 0.79%
Uchwały 4454 0.76%
Wybory do sejmu RP i senatu RP 4333 0.74%
Pracownicy 3956 0.68%
Stanowiska 3667 0.63%
2015 3164 0.54%
Transmisje wideo 3045 0.52%
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2858 0.49%
2019 2777 0.48%
2014 2653 0.45%
Pracownicy 2618 0.45%
2016 2613 0.45%
Podatki i opłaty 2562 0.44%
Zagospodarowanie Przestrzenne 2512 0.43%
Kontrola zarządcza 2461 0.42%
IV kwartał 2315 0.40%
2017 2302 0.39%
2017 2246 0.38%
2018 2199 0.38%
I kwartał 2180 0.37%
2019 2097 0.36%
Wykaz sołtysów 2059 0.35%
Strategia rozwoju 2022 0.35%
Budżet 2011 0.34%
Statut 1978 0.34%
Stan spraw 1962 0.34%
Pracownicy Urzędu Gminy 1916 0.33%
Wójt Gminy 1907 0.33%
IV kwartał 1877 0.32%
Radni 1866 0.32%
Gospodarka komunalna 1835 0.31%
2019 1748 0.30%
Pracownicy 1730 0.30%
Wybory samorządowe 2014r. 1695 0.29%
Pozostałe 1691 0.29%
Referaty 1689 0.29%
IV kwartał 1684 0.29%
Ochrona danych osobowych 1650 0.28%
Deklaracje oraz informacje podatkowe 1603 0.27%
IV kwartał 1585 0.27%
Sprawozdania z wykonania budżetu 1479 0.25%
Rada 1465 0.25%
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie 1462 0.25%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Policzna 2013r. 1433 0.25%
Radni 1421 0.24%
I kwartał 1381 0.24%
Pracownicy Urzędu Gminy 1376 0.24%
Mapa serwisu 1366 0.23%
II kwartał 1345 0.23%
Emisja Obligacji 1338 0.23%
Zarządzenia 1310 0.22%
III kwartał 1294 0.22%
Protokół z wyborów do Rady Gminy Policzna 1282 0.22%
2015 1264 0.22%
Pracownicy 1252 0.21%
I kwartał 1241 0.21%
II kwartał 1240 0.21%
Historia zmian 1237 0.21%
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Policznie 1207 0.21%
Radni 1194 0.20%
II kwartał 1186 0.20%
Statystyka odwiedzin 1177 0.20%
INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 1164 0.20%
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Policzna 1143 0.20%
Komisje 1140 0.20%
Informacja w sprawie głosowania dla osób niepełnosprawnych 1104 0.19%
Protokoły 1101 0.19%
Radni 1077 0.18%
INFORMACJA- PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 1058 0.18%
Informacja OKE 1055 0.18%
Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Policzna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 1052 0.18%
INFORMACJA- PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 1044 0.18%
Postanowienie 1043 0.18%
INFORMACJA (II tura głosowania) 1033 0.18%
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POLICZNA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1025 0.18%
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 1022 0.17%
Rejestr petycji 1011 0.17%
KOMUNIKAT W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. 1011 0.17%
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Policzna 1010 0.17%
Dokumenty 1006 0.17%
Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie z dnia 27 października 2014r. 1002 0.17%
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie 1001 0.17%
Zarządzenie Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Policzna z dnia 20 kwietnia 2015 r. 1000 0.17%
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 999 0.17%
Słownik skrótów 997 0.17%
Informacja Wójta Gminy Policzna 997 0.17%
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie 990 0.17%
Komunikat GKW 985 0.17%
2012 981 0.17%
Obwieszczenie 971 0.17%
Opinie RIO 964 0.16%
II kwartał 957 0.16%
Zawiadomienie 957 0.16%
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 955 0.16%
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie z dnia 22 października 2014 roku 946 0.16%
Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Policzna z dnia 20 kwietnia 2015 r. 945 0.16%
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej 943 0.16%
Zarządzenie Nr. 35/2011 936 0.16%
Wzory dokumentów 930 0.16%
I kwartał 929 0.16%
I kwartał 927 0.16%
II kwartał 919 0.16%
Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2014r w sprawie zarządzenia wyborów. 908 0.16%
Komunikat 894 0.15%
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Policzna z dnia 9 października 2014 roku 891 0.15%
2016 887 0.15%
III kwartał 883 0.15%
IV Kwartał 878 0.15%
Informacja 859 0.15%
stanowisko ds. obsługi rady i komisji, pozyskiwanie środków pomocowych oraz wyborów ławników 855 0.15%
Referat Finansowy 840 0.14%
stanowisko ds.obsługi szkół i przedszkoli 836 0.14%
I kwartał 820 0.14%
III kwartał 816 0.14%
IV kwartał 816 0.14%
Radni 815 0.14%
2018 811 0.14%
2015 806 0.14%
II kwartał 764 0.13%
Urząd Gminy 743 0.13%
stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych 738 0.13%
III kwartał 737 0.13%
I kwartał 735 0.13%
stanowisko ds. księgowości budżetowej 730 0.12%
stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska - kierownik referatu inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska 723 0.12%
IV kwartał 712 0.12%
stanowisko ds. obrony cywilnej, straży pożarnej i dróg 699 0.12%
IV kwartał 696 0.12%
III kwartał 695 0.12%
I kwartał 694 0.12%
stanowisko ds. inwestycji 689 0.12%
III kwartał 688 0.12%
stanowisko ds. wymiaru podatku 686 0.12%
stanowisko ds. gospodarki gruntami i archiwum zakładowego 685 0.12%
2019 681 0.12%
Prawo lokalne 676 0.12%
2014 671 0.11%
stanowisko ds. kultury 667 0.11%
stanowisko ds. finansowych, wyborów i jednostek pomocniczych 664 0.11%
stanowisko ds. płac 644 0.11%
stanowisko ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady 614 0.11%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 614 0.11%
Komisja Rewizyjna 593 0.10%
Dokumenty 565 0.10%
I kwartał 560 0.10%
II kwartał 556 0.10%
III kwartał 555 0.09%
2011 550 0.09%
skarbnik gminy jako kierownik referatu finansowego 546 0.09%
IV kwartał 544 0.09%
IV kwartał 542 0.09%
Sprawy 537 0.09%
III kwartał 528 0.09%
Podinspektor ds. obsługi rady 523 0.09%
Informacje o biuletynie 518 0.09%
2009 517 0.09%
2006 507 0.09%
III kwartał 507 0.09%
2008 507 0.09%
II kwartał 502 0.09%
II kwartał 501 0.09%
I kwartał 481 0.08%
III kwartał 474 0.08%
2004 472 0.08%
II kwartał 471 0.08%
Wykaz sołtysów 468 0.08%
2012 468 0.08%
II kwartał 468 0.08%
2013 461 0.08%
Komisja Budżetowa i Spraw Społecznych 459 0.08%
I kwartał 433 0.07%
2007 427 0.07%
I kwartał 420 0.07%
Rejestr instytucji kultury 417 0.07%
III kwartał 416 0.07%
2010 390 0.07%
IV kwartał 382 0.07%
Radni 379 0.06%
II kwartał 376 0.06%
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 354 0.06%
2005 347 0.06%
Dziennik Urzędowy 316 0.05%
Zastępca Kierownika USC 269 0.05%
Monitor Polski 242 0.04%
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 225 0.04%
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 220 0.04%
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 198 0.03%
Konsultacje programu współpracy 2014-2017 182 0.03%
Referat inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska 181 0.03%
Budżet 181 0.03%
Informacja o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych i spełniają wymagania formalne 180 0.03%
Zawiadomienie 177 0.03%
Zawiadomienie 177 0.03%
2015 176 0.03%
Formularze 176 0.03%
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy Policzna ds. inwestycji 172 0.03%
Nabór na wolne samodzielne stanowiska urzędnicze 171 0.03%
Zarządzenie nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Policzna z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnolesie 165 0.03%
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA 164 0.03%
POSTANOWIENIE RLO. 6220.1.2015 158 0.03%
sdd 158 0.03%
DECYZJA „Kopalnia piasku złoża Jabłonów” 158 0.03%
Informacja o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na stanowisko ds. rozliczeń należności za wodę, ścieki i odpady i spełniają wymagania formalne 158 0.03%
WÓJT GMINY POLICZNA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY DO KONSULTACJI 156 0.03%
POSTANOWIENIE RLO. 6220.1.2015 155 0.03%
2014 153 0.03%
Postanowienie w sprawie kopalni piasku w Jabłonowie 153 0.03%
ZAWIADOMIENIE RGA.0002.4.2015 152 0.03%
Zawiadomienie 148 0.03%
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Policzna 144 0.02%
SPRAWOZDANIE z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na w latach 2014-2017” za 2014 rok 144 0.02%
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy Policzna ds. rozliczeń należności za wodę, ścieki i odpady 144 0.02%
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy Policzna ds. obsługi Rady Gminy oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych 143 0.02%
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 139 0.02%
2017 135 0.02%
Informacja o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na stanowisko ds. inwestycji i spełniają wymagania formalne 134 0.02%
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 90 0.02%
2020 82 0.01%
Obwieszczenia 43 0.01%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42 0.01%
Załatw Sprawę 41 0.01%
Kultura 38 0.01%
Sport 31 0.01%
Konkursy na wolne stanowiska 30 0.01%
Uchwały budżetowe 28 0.00%
Decyzje 27 0.00%
1 27 0.00%
Łowiectwo 22 0.00%
Informacje o środowisku 22 0.00%
Główny księgowy budżetu oświaty 18 0.00%
Zawiadomienia 17 0.00%
Postanowienia 16 0.00%
2020 14 0.00%
Zarządzenia 2019 12 0.00%
2020 8 0.00%
2020 7 0.00%
2020 7 0.00%
2020 7 0.00%
2011 6 0.00%
2020 5 0.00%
2021 5 0.00%
2021 4 0.00%
2021 4 0.00%
Przewodniczący Rady Gminy 4 0.00%
Sekretarz Gminy 4 0.00%
2021 4 0.00%
Skarbnik Gminy 4 0.00%
2021 3 0.00%
2021 2 0.00%
Wybory 2 0.00%
IV kwartał 2 0.00%
I kwartał 2 0.00%
2021 2 0.00%