Szczegóły jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie

Adres
Policzna
Bolesława Prusa, 4
26-720 Policzna
Telefon
48 6770048
Fax

E-Mail

Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Biblioteka powstała w 1947 roku jako Biblioteka Gromadzka przemianowana następnie na Gminną Bibliotekę Publiczną -obecnie instytucję kultury. Placówka gromadzi księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników. Księgozbiór biblioteki jest stale uzupełniany nowościami, oraz wznowieniami wydawniczymi dzięki zakupom ze środków własnych jak i z dotacji celowej Ministra Kultury. W bibliotece można bezpłatnie korzystać z Internetu, w celu poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

Funkcję dyrektora pełni P. Małgorzata Baran

Funkcję głównego księgowego pełni P. Jolanta Pszczółkowska

 

 

W strukturze Gminnej Biblioteki funkcjonują 2 filie:

 

1.Filia Biblioteczna w Czarnolesie

 

Czarnolas 40 (budynek SP ZOZ)

26-720 Policzna,

e-mail:bibczar@gmail.com

– pracownikiem jest Pani Iwona Hentel.
Czynna:

Poniedziałek 7.30-15.30

Środa 7.30-15.30

Czwartek 10.00-18.00

Piątek 7.30-15.30

 

2.Filia w Zawadzie Starej

 

Zawada Stara 36 A ( budynek OSP)

26-720 Policzna,
– pracownikiem jest Pani Iwona Hentel.
Czynna:

Wtorek 8.00 – 16.00 

Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 15-11-2012 10:07:11 | rejestr zmian