Wyświetl statystyki dla przedziału
oddo
Statystyki dokumentów
Element (pozycja menu)Ilość odwiedzin
(Przetargi_stare)144052
(Przetargi_stare)65798
(Przetargi_stare)20869
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)4908
(2014)4561
(Transmisje wideo)3877
(Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych)3704
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gmin: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów w ramach projektu „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”(Przetargi 2018)3435
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)2499
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)2485
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)2381
(Przetargi_stare)2286
(I kwartał)2262
(Transmisje wideo)2067
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)1980
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)1912
Wójt Gminy Policzna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie(Ogłoszenia)1890
(Przetargi_stare)1884
(Transmisje wideo)1853
(Przetargi_stare)1776
(Przetargi_stare)1770
(Przetargi_stare)1770
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna)1740
(Przetargi_stare)1676
(Przetargi_stare)1673
(Referat inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska )1641
(Transmisje wideo)1601
(2016)1592
(Pracownicy)1587
(IV kwartał)1562